Fotograafia

Fotograafia tuleb kreekakeelesetest sõnadest phōs (valgus) ja gràphein (kirjutama). Enne kui jõuti sõnani fotograafia, siis eesti keeles kandis see näiteks nime päewapilt (1869) ja walgusepilt (1910). Tehnoloogia arenguga on mõistet täpsustatud kuid põhimõte on sama – valguse abil pildi saamine.